W przypadku wystąpienia nagłej, poważnej awarii prosimy o natychmiastowy kontakt pod niżej wskazany numer.

REGULAMIN

 1. Nasze apartamenty wynajmowane są na doby dla konkretnej liczby Gości określonej w rezerwacji. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
 2. Przedłużenie pobytu w naszym apartamencie musi być potwierdzone wcześniej z recepcjonistą.
 3. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych tego typu używek (również „w oknie”, w łazience itd.) oraz obecności jakichkolwiek zwierząt, nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje grzywną 1000PLN i usunięciem z apartamentu.
 4. W apartamencie oraz na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań towarzyskich, imprez, wieczorów panieńskich oraz kawalerskich, nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje grzywną 1000PLN i usunięciem z apartamentu.
 5. W apartamencie oraz w budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00.
 6. Każda sesja zdjęciowa może się odbyć tylko i wyłącznie za naszą zgodą.
 7. Jeśli Gość zakłóca spokój będąc pod wpływem alkoholu/środków odurzających (lub z innego powodu) zostanie usunięty z apartamentu z nałożeniem kary finansowej.
 8. Gość powinien powiadomić recepcjonistę o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Fragola Apartments nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek przedmiotów należących do Gościa.
 10. Fragola Apartments nie ponosi odpowiedzialności za wystawione mandaty przez Policję lub Straż Miejską lub uszkodzenie/utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. 
 11. Gość apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia/ zniszczenia/zabrudzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 
 12. Opuszczając apartament, Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien oraz dokładnie zamknąć drzwi.
 13. Gość nie może przekazywać kluczy i kodów do apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Zgubienie kluczy do apartamentu jednoznaczne jest z pokryciem kosztów oraz należy o tym niezwłocznie poinformować recepcjonistę lub właściciela (500PLN Feniks, 200PLN inne lokalizacje).
 14. Fragola Apartments może odmówić przyjęcia lub usunąć z apartamentu Gościa, który naruszył regulamin.
 15. Rezerwacje dokonywane bezpośrednio są rezerwacjami bezzwrotnymi, tj. nie podlegają bezpłatnemu anulowaniu lub zmianie.
 16. Przy rezerwacjach na minimum 4 dni i dłuższych Fragola Apartments zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu i wykonania obowiązkowego serwisu z częstotliwością min. 1 raz na 7 dni.
 17. Wszelkie uwagi, prośby lub zapytania proszę kierować pod numer: +48 503 090 008 od godziny 9:00 do godziny 18:00.W przypadku wystąpienia nagłej, poważnej awarii prosimy o natychmiastowy kontakt pod wyżej wskazany numer.

RULES - ENGLISH VERSION

 1. Apartments are rented out for nights for the amount of guests specified in the reservation. The hotel day lasts from 3:00 p.m. till 11:00 a.m.
 2. Any extensions of a hotel day must be confirmed by the reception.
 3. Smoking in the apartment (also in the bathroom, by the window etc.) and keeping animals is strictly forbidden, in case of breaking this rule the guest will be removed from the apartment with adequate fine imposed (1000 PLN or more).
 4. Organizing meetings, parties, stag/hen parties in the apartment or building is strictly forbidden, in case of breaking this rule the guest will be removed from the apartment with adequate fine imposed (1000 PLN or more).
 5. Quiet hours in the apartment and in the building are from 10:00 p.m. till 8:00 a.m.
 6. Any photoshoot must be confirmed and agreed with reception.
 7. Guests who disturb the peace of the accommodation due to alcohol, any stimulants or any other reason, will be removed from the apartment with adequate fine imposed (1000 PLN or more).
 8. In case of causing any damage in the apartment the Guest is obliged to immediately inform the receptionist about it.
 9. We do not bear responsibility of loss of any valuable things left in the apartment.
 10. We do not bear the responsibility of loss or damage of the Guest’s vehicle nor receiving traffic fine from the Police or the Municipal Police.
 11. The Guest bears the responsibility of any damage, loss or soiling of the apartment's equipment during the stay due to his fault or his visitors.
 12. Leaving the apartment the Guest should check if the windows are closed and close the door.
 13. The Guest cannot give the apartment keys or codes to other people, even during his stay. In case of loss of the keys to the apartment the Guest must inform the receptionist or the owner about it and cover the costs (500PLN Feniks, 200PLN other locations).
 14. Fragola Apartments may refuse to accept or remove from the apartment a Guest who has violated the regulations during present or last stay.
 15. Reservations made directly, via phone, e-mail or in person, are non-refundable and they are not subject to free change and cancellation.
 16. In case of reservations for a minimum of 4 days and longer, Fragola Apartments reserves the right to enter the apartment and perform the obligatory cleaning service at least once every 7 days.
 17. In case of any questions, requests or problems please contact us with this number: +48 503 090 008 from 9:00 a.m. till 6:00 p.m In case of serious accidents please contact us immediately.

Życzymy przyjemnego pobytu / We wish you a pleasant stay

Fragola Apartments

+48 503 090 008