Regulamin

REGULAMIN Fragola Apartments

W przypadku wystąpienia nagłej, poważnej awarii prosimy o natychmiastowy kontakt pod wyżej wskazany numer.

 1. Nasze apartamenty wynajmowane są na doby dla konkretnej liczby gości określonej w rezerwacji. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
 2. Przedłużenie pobytu w naszym apartamencie musi być potwierdzone wcześniej z recepcjonistą.
 3. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych tego typu używek (również „w oknie”, w łazience itd.) oraz obecności jakichkolwiek zwierząt, nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje grzywną 1000PLN i usunięciem z apartamentu.
 4. W apartamencie oraz na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań towarzyskich, imprez, wieczorów panieńskich oraz kawalerskich, nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje grzywną 1000PLN i usunięciem z apartamentu.
 5. W apartamencie oraz w budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 21:00 do godziny 8:00.
 6. Każda sesja zdjęciowa może się odbyć tylko i wyłącznie za naszą zgodą.
 7. Jeśli Gość zakłóca spokój będąc pod wpływem alkoholu/środków odurzających (lub z innego powodu) zostanie usunięty z apartamentu z nałożeniem kary finansowej.
 8. Gość powinien powiadomić recepcjonistę o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Fragola Apartments nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek przedmiotów należących do Gościa.
 10. Fragola Apartments nie ponosi odpowiedzialności za wystawione mandaty przez Policję lub Straż Miejską lub uszkodzenie/utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. 
 11. Gość apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia/ zniszczenia/zabrudzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 
 12. Opuszczając apartament, Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien oraz dokładnie zamknąć drzwi.
 13. Gość nie może przekazywać kluczy i kodów do apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Zgubienie kluczy do apartamentu jednoznaczne jest z pokryciem kosztów oraz należy o tym niezwłocznie poinformować recepcjonistę lub właściciela (500PLN Feniks, 200PLN inne lokalizacje).
 14. Fragola Apartments może odmówić przyjęcia lub usunąć z apartamentu Gościa, który naruszył regulamin.
 15. Rezerwacje dokonywane bezpośrednio są rezerwacjami bezzwrotnymi, tj. nie podlegają bezpłatnemu anulowaniu lub zmianie.
 16. Wszelkie uwagi, prośby lub zapytania proszę kierować pod numer: +48 503 090 008 od godziny 9:00 do godziny 18:00.W przypadku wystąpienia nagłej, poważnej awarii prosimy o natychmiastowy kontakt pod wyżej wskazany numer.

Życzymy przyjemnego pobytu,

Fragola Apartments

+48503090008